Znajdź nas na Facebook'u ! Blog Family Tour Vimeo Family Tour linkedin Family Tour

Polityka prywatności & “cookies”

 

Szanowny Gościu / Kliencie! 
Dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane są całkowicie bezpieczne, a zgodę na ich przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili.
 
Od 25 maja 2018 na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Chcemy dzięki temu lepiej opisać usługi, które świadczymy, jak również wyjaśnić, w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. W nowych dokumentach znajdziesz też informacje, jak możesz korzystać ze swoich praw do zgromadzonych danych.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest;
Biuro Zdrowych Podroży Family Tour i King Spa Rusin Spółka Jawna Siedziba: ul. Rynek 7, 43-430 Skoczów, Polska

2. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych;
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu: -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia; prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert, itp., – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; d) monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia e) profilowania, czyli stworzenia profilu osoby fizycznej, wspierającego przygotowania i przedstawienia ofert jak najlepiej dopasowanych do konkretnego klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. 

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;
• Pracownicy firmy Biuro Zdrowych Podroży Family Tour i King Spa Rusin Spółka Jawna uczestniczący w realizacji zlecenia. 

4. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych;
a)Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
• zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
• wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, przepisach dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu); 
b) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 

5. Prawa osoby, której dane dotyczą 
A) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
B) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne 
C) Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w sytuacji, gdy: 
• kwestionujesz prawidłowość danych osobowych; 
• przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiłeś się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania; 
• administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, są natomiast potrzebne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń; 
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych administrator może przetwarzać dane osobowe z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia dochodzenia, obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskie lub Państwa członkowskiego. 
D) Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 
E) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Po zgłoszeniu sprzeciwu administrator danych nie może przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
6) Prawo wniesienia skargi 
do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 
 
7) Prawo żądania od Administratora usunięcia danych 
Administrator ma obowiązek bez względnej zwłoki usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
• wycofałeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych;
• Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. 
 
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora.
 
8) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
(bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 
 
Zgodę przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób: 
a) Pisemnie na adres: Biuro Zdrowych Podroży Family Tour i King Spa Rusin Spółka Jawna. Siedziba ul. Rynek 7, 43-430 Skoczów, Polska
b) Drogą elektroniczna na adres: biuro@familytour.pl 

 

 

  • Wersja do druku
Strona główna Wstecz Dalej
zamknij

4 osoby oglądają tę stronę / ofertę

zamknij

Ostatnia rezerwacja oferty / pakietu, 

Zadaj pytanie

Sprawdź dostępność miejsc bezpośrednio u specjalisty Tel: 33-853-2075 lub Mobile: 53-43-43-500 lub przez >>formularz<<

zamknij